İpliği Eğirme İşlemi

İplik Eğirme İşlemi

Eğirme, bir adet tekstil lifi kitlesinin (elyaf), başlangıçta karmaşık olan şeklinden oldukça uzun bir iplik birliği şeklinde düzenlenmesini sağlayan işlemler dizisidir.

Lifin özelliklerine ve elde edilmek istenen iplik türüne bağlı olarak değişen; minimum tüylenme/pamuklanmayla yüksek kalitede, düzenli ve dayanıklı iplik elde etmeyi amaçlayan birçok iplikleme opsiyonu mevcuttur.

Açma işlemi

Bu aşamanın amacı, pamuğu temizleme ve karma işlemini yaparken ipliklere zarar vermemektir. Balyalar açıldıktan sonra pamuk, sıyırma işlemini başlatmak üzere makinelerin hemen yanında bulunan yükleyicilere konulur. Topraktan, yapraklardan ve tohumlardan arındırılmış olan hammadde (pamuk) borular vasıtasıyla karde makinesine alınır.

Tarak İşlemi

İplikler, ek bir işlem başlatılarak numaraları verilir. Lifler paralel olmaya başlar ve yarısı tamamlanmış olan ürün oluşturulur: Şerit. Eğirme döngüsü bundan sonra ürünün son halinin nasıl olmasının istendiğine bağlı olarak üç farklı yola sahiptir:

Kompakt (penye) i(yüksek kaliteli iplikler için 200/1);

Karde (ortalama kalitede iplikler için 40/1);

Open end (düşük kalitede iplikler için 30/1).

Tarak

Lifleri uzunluklarına göre seçin. Taraklamanın amacı tüm kısa lif ve katışık formda olanları aynı yere göndermektir, böylece eliminasyon sağlanır. Aralarında birkaç santimetre olan iki adet kulp (şerit oluşturmak üzere) bir silindir üzerine monte edilmiş olan bir seri tarağa bağlıdır.

Kısa lifler ve katışık olanlar, uzun lifler homojen ve pürüzsüz hale gelene dek ayıklanır ve böylece daha pürüzsüz bir şerit formu oluşturulur.

Düzeltme İşlemi

Belirli bir miktar lifin düzleştirmeye maruz bırakılması yoluyla, liflerin birbirlerinin üzerinden kaydırılmaları sağlanmış olur.

İğ Tezgâhı

Bu işlem sonucunda, şeritler kademeli bir şekilde iplik halini alana kadar işlenir. Sağladığımız bir sonraki işlem; iplikleri, düzleştirme işlemi engellenmeyecek derecede hafifçe bükmek suretiyle yeterli direnci oluşturma işlemi olan fitil üretim evresidir.

Öncelikle fitil üretimi istenilen sayıda hazır edilir, bunu eğirme işlemi için gerekli olan ölçüde fitil düzeltimi işlemi takip eder: Bu safha, liflerin ipliklere dönüşme yolundaki son topluca büküm işlemini oluşturur.

Kompakt Eğirme

Eğirme tarihinde devrim niteliğinde bir yenilik olan kompakt eğirme teknolojisi, son yıllarda geliştirilmiş olan, ipliğe ayrıcalıklı özellikler sunan ve üretkenlik gerektirmeyen yeni bir süreçtir

Kompakt eğirme, mümkün mertebe en kaliteli sonuç için yeni bir iplik yapısı oluşturur.

Kalite, ipliğin kendisinden başlar: İplik, minimum tüylenme/pamuklanmayla aşınmaya karşı yüksek dirençli mükemmel ve güçlü bir yapıya sahip olmalıdır. Bu, kumaşın farklı renk kontrastlarıyla daha canlı olmasını, dayanıklı olmasını ve oldukça rahat olmasını sağlar. Ekonomik avantajları da kesinlikle küçümsenmemelidir, yüksek kalitede verimli ürünler/gelişmiş hammadde kullanımı; işleme ve ürün miktarına bağlı haşıllama maliyetlerini oldukça azaltır. Sonuç olarak ekolojiye karşı gerekli hassasiyetin ön planda olması gerekliliği bir yana, haşıllama sürecinde elimine edilmesi gereken atıkların azaltımı ve environment plus ile lifin toz haline getirilmesi, mumlama gereksiniminin neredeyse tamamen ortadan kalkmasını sağlar.

Sarma

Eğirmenin son safhasında iplikler silindirik ya da konik olacak şekilde bir boru üzerinde sarılır. Sarma işleminin amacı ise şunlardır:

- Gerektiğinde gevşetmesi de aynı zamanda oldukça kolay olan büyük bir paket oluşturmak (normalde 1-2 kg ağırlığında),

- İplik direnci ayarlanmış limitin altına düştüğünde meydana gelen defolu noktaları (ya da kesikleri) ortadan kaldırmak,

- Bir dizi sınırını aşan kısa iplikleri ve aynı zamanda nopeleri (lifli düğümleri) ortadan kaldırmak.

Mükemmel bir sarma işleminin avantajları temel olarak ikiye ayrılır:

- Bir sonraki süreçlerden maksimum verimi alabilmek ve ipliğe yüksek direnç oluşturmak (işlenen iplik süresince verilen her arada, kesinti sebebiyle meydana gelecek kırılmaların, işlem tekrar başlamadan hemen önce düzeltilmesi gerekir);

- Sürecin devamlılığı boyunca ipliğin düzenliliğinin sağlanması, akabinde maksimum kaliteye erişilmesi (çalışma boyunca meydana gelen kesintiler üründe kusura sebep olur).