Boyama

Boyama

Bu aşama, boyalı iplikten kumaş üretimi yapan bir imalatçı için en önemli aşamalardan biridir. Birden fazla safhaya bölünmüş olan bu süreç, ham ipliğin boya ile renkli ipliğe dönüştürülme sürecidir.

Boyama işlemi için dikkat edilmesi gereken ana noktalar; boyama süresince gerekli olan istikrarlılık, boyanın kumaşa nüfus süreci, ve hızlılıktır.

Süreç

Her şey yıkamayla başlar. Bazen sonraki işlemlerde gerçekleştirilmesine sebep olan sıcak ve soğuk uygulaması, elyafı içindeki yabancı maddeleri arındırmak üzere yapılır.

Bu süreci ise daha önce hazırlanmış, içinde alkali ortam bulunduran otoklav adındaki bir küvet olan içerisinde boyama süreci izlemektedir, burada çeşitli ürünler bulunur: ısıtma boyalar (sıvının lifleri emme kapasitesini arttırmak için), denkleştirici ajanlar (paket üzerinde bir renk bütünlüğü sağlamak için), ve indirgeyici ajanlar (bir takım kimyasal süreçleri harekete geçirmek için). Üçüncü adım ise yıkama ve oksidasyondur. Bu iki işlem, iplik tarafından emilemeyen fazla boyayı ortadan kaldırmak ve bunu gerçekleştirebilmek üzere atık boya için suda çözünebilir, iplik için suda çözünemeyen bir boya yapmak üzere gerçekleştirilir.

Sabunlama, 100°C'de yaptırılan banyo yoluyla istenen rengi oluşturma sürecidir. Yumuşak uygulama, sentetik polietilen mumunu ipliği daha eşit bir hale getirmek ve elektrostatik yükünü azaltmak için yapılır. Son olarak, boyama sürecinde iplik tarafından emilen suyun %50'si ip eğirici tarafından elimine edilir; ve bir sonraki kurutma işleminde basınçlı hava kurutucular kullanılır; bu yöntem iplik için gerekli nem yüzdesine ulaşılmasına yardımcı olur.